Jaktprøvekritikker: Virpi

Børselv 18.04 2009 – Dommer Edgar Henriksen
Starter i utmerket fart og stil. Får med seg enormt med terreng i medvind,  som dekkes med god plan og i kontakt.  Jakter utmerket for sin fører gjennom  hele dagen og dekker svært mye terreng.  Stand.  Avanserer på ordre villig sammen med fører til rype letter presist foran.  Komplett rolig i oppflukt og skudd.
Utreder greit. 1pr UK. Tallkarakterer: 556444.

Børselv 11.04.2010 – Dommer Roger Halvari
Stor fart, lett livlig stil og aksjon. Revierer stort i medvind og tar mye terreng
med dybde og bredde. Fortsetter sitt meget vel anlagte søk med utmerket reviering.
Stand, går villig fram i flere etapper, fester fast stand reiser villig og er rolig i oppflukt
og skudd. Utreder ok.
Denne meget gode jakthund tildeles i dag en fortjent 1AK.
Apportbevis forevist. Tallkarakterer: 556444.