Jaktprøvekritikker: Arja

Sennaland 30.4.17: Dommer Ronny Hartviksen.
Arja jakter glimrende i bredde og dybde i god kontakt med fører, finnes i stand. Rype letter presist foran og Arja er rolig i oppflukt og skudd.  Utreder ok. Seinere ny stand.  Når fører kommer til reiser Arja villig og presist rype og Arja er rolig i oppflukt og skudd.  Utreder ok.  En glimrende hund som tildeles 1 pr. AK
Apportbevis forevist.  Tallkarakterer: 5 5 6 4 4 4.

.Vadsø 28.8.16:  Dommer Stig Moen.
Arja går et utmerket unghundsøk i meget stor fart og fin stil. Utnytter vinden og dekker terrenget på en utmerket måte. Stand, avanserer til ny stand. Rypekull letter og Arja er helt rolig i oppflukt og skudd, utreder greit.  Senere ny stand, makker kommer til og ryper letter før fører er på jaktbart hold. Stand, ryper letter og Arja er rolig i oppflukt og skudd. Fortsetter sitt meget gode søk dagen ut.
Mangler reis og får 2 pr. UK.
Tallkarkarakterer: 5 5 6 4 4 4.

Vadsø 27.8.16:  Dommer Roger Halvari.
Jakter i meget stor fart, fin stil og aksjon. Revierer meget godt i god kontakt med sin fører. Fortsetter sitt velanlagte søk. Fugl letter i området uten at Arja har kontakt.
Senere stand i bekkefar, løser ut, går på til ny stand. Reiser rypekull og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok.
Tildeles en fortjent 1 pr. UK.
Tallkarakterer: 5 5 6 4 4 4