På jakt med Irja


Irja som nå har passert 10 år fikk løpetid ved jaktstart og måtte holde seg hjemme.
Nå var det hennes tur og det gikk utmerket, men hun var dyktig sliten da dagen var
over. Det er lenge siden hun har jaktet hele dagen uten avløsing.