Pasvik 20.-21. august 2011


Det var svært varmt og temmelig vanskelig for hundene i Pasvik 20.-21.aug, men
Østmoens Virpi maktet allikevel å hente seg 2x2AK Skog. «Dårlig» utført apport ødela mulighetene for høyere premie begge dager. Her poserer Virpi og jeg med
dommer Iver Svare til høyre.